Du Học Nhật Bản Chữ Kanji

Chữ Kanji

Học tiếng Nhật - Chữ kanji N1 "bài 6"

Kanji          Âm On            Âm Kun           Tiếng Việt

ゆえ

Tình cờ,đặc biệt là,cố ý,lý do

シン フ.ル

ふ.る ぶ.る ふ.り -ぶ.り

 Rung, sóng

ベン ヘン アラソ.

わきま.える わ.ける はなびら

Van,cánh hoa,lời nói,phân biệt

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Chữ kanji N1 "bài 7"

Kanji        Âm On          Âm Kun            Tiếng Việt

 

Bắt chước, sao chép, mô hình

ユウ オ

お- おす

Nam tính, nam giới, anh hùng

エキ ヤク マ.

 

Lợi ích, lợi nhuận

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Chữ Kanji N1 "Bài 8"

Kanji        Âm On         Âm Kun           Tiếng Việt

セイ ジョウ サカ.

も.る さか.る

Bùng nổ,phát triển thịnh vượng

コウ オ

 

Hoàng đế

リン ノゾ.

 

Tìm đến,gặp gỡ,đối chất,tham dự,kêu gọi

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Chữ Kanji N1 "Bài 9"

Kanji         Âm On         Âm Kun           Tiếng Việt

さ.ける よ.ける

Trốn tránh,ngăn chặn,xua đuổi

シ ツカサド.

 

Giám đốc,quy định,quản lý

 

Dễ dàng,hòa bình

Chi tiết...

Bạn đang xem Trang 4 trong 41 Trang.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban