Du Học Nhật Bản Du Học Nhật Bản

Lịch thi tiếng Nhật: NAT-TEST, TOPJ, EUJ, J-TEST, GNK

Các kỳ thi năng lực Nhật Ngữ dành cho du học sinh tổ chức tại Việt Nam năm 2012
*Được Cục quản lý xuất nhập cảnh công nhận
Các đợt thi tiếng Nhật, rất linh hoạt cho tất cả những ai cần có chứng nhận tiếng Nhật với năng lực thực sự của mình dùng cho mục đích làm việc, ngoài ra đây làm cơ hội cho các bạn du học sinh chứng tỏ đảm bảo trình độ của mình khi tham gia du học tại Nhật Bản. Sau đây là các đợt thi liên tục hàng năm của các chứng nhận khác nhau, được chính phủ Nhật Bản cho phép và đều có giá trị tuyệt đối.

          Các đợt thi trong năm:
TT    Tên kỳ thi               Ngày thi                   Thời hạn đăng ký thi   
1        JTEST            14/1 /2012 (Thứ Bảy )         14/12 /2011 (Thứ Tư)       
2     NAT TEST          26/2 /2012 (Chủ Nhật)         06/2/2012 (Thứ Hai)       
3        JTEST            18/03/2012 (Chủ Nhật)HN
                               25/03/2012(Chủ Nhật)HCM  22/2/2012 (Thứ Tư)    
4        TOPJ              25/03/2012 (Chủ Nhật)       15/03/2012 (Thứ Năm)    
5        GNK               25/03/2012 (Chủ Nhật)       12/03/2012    
6     NAT TEST          08/4 /2012 (Chủ Nhật)        12/3/2012 (Thứ Hai)    
7       JTEST              5/2012                               Liên hệ chúng tôi                
8       TOPJ               13/05/2012 (Chủ Nhật)        03/05/2012 (Thứ Năm)    
9       GNK                27/5/2012 (Chủ Nhật)          Liên hệ chúng tôi             
10    NAT TEST         10/6 /2012 (Chủ Nhật)        14/5/2012 (Thứ Hai)    
11      EUJ                19/6/2012 (Chủ Nhật)          14/2 đến 11/3    
12     JLPT                1/7/2012 (Chủ Nhật)            Liên hệ chúng tôi
13     JTEST              7/2012                               Liên hệ chúng tôi  
14      GNK                7/2012                                Liên hệ chúng tôi  
15    NAT TEST         05/8 /2012 (Chủ Nhật)         09/7/2012 (Thứ Hai)    
16      TOPJ               16/09/2012 (Chủ Nhật)        06/09/2012 (Thứ Năm)    
17      JTEST                    9/2012                         Liên hệ chúng tôi
18       GNK                     9/2012                          Liên hệ chúng tôi  
19    NAT TEST         14/10 /2012 (Chủ Nhật)       17/9/2012 (Thứ Hai)    
20      TOPJ               04/11/2012 (Chủ Nhật)        24/10/2012 (Thứ Năm)    
21      JTEST             11/2012                              Liên hệ chúng tôi
22       GNK               25/11/2012 (Chủ Nhật)        Liên hệ chúng tôi
23      JLPT               02/12 /2012(Chủ Nhật)         Liên hệ chúng tôi
24    NAT TEST         09/12 /2012(Chủ Nhật)        12/11/2012 (Thứ Hai)  
 

Chi tiết về các đợt thi này vui lòng liên hệ Công Ty Hiền Quang

Công Ty Hiền Quang chuyên Du Học Nhật Bản

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu