Du Học Nhật Bản Từ vựng

Từ Vựng

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 1"

タイル    Ngói
タレント    Tài năng, ngôi sao, cá tính
タワー    Tháp
ダース    Hàng chục
ダウン    Xuống
ダブる    Trùng lắp. Lặp lại
ダンプ    Đỗ
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 2"

スタジオ    Phòng thu
スチーム    Hơi nước
ストライキ    Tấn công
ストレス    Căng thẳng
ストロー    Rơm
ストロボ    Đèn nhấp nháy
スピード    Tốc độ
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 3"

キャリア    Nghề nghiệp
クイズ    Câu hỏi khó, kiểm tra miệng
クラブ    Câu lạc bộ
クレーン    Cần cẩu, con cò, chim hạt
グラフ    Đồ thị, biểu thị
グレー    Màu xám, xám
ゲスト    Khách, kí sinh trùng
コーナー    Góc, cạnh
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 2 "Bài 4"

アンコール    Lần nữa, lần thứ hai
イエス    Chúa Gie6su, có
インターチェンジ    Trao đổi, luân phiên
インターナショナル    Quốc tế
インターフォン    Liên lạc
インテリ    Trí thức
インフォメーション    Thông tin, học hỏi, sự hiểu biết
インフレ    Lạm phát
Chi tiết...

Bạn đang xem Trang 1 trong 32 Trang.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu