Du Học Nhật Bản Danh Sách Trường Nhật Trường Đại Học Các trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản

Các trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản

Nhật Bản luôn là nước châu Á có nhiều trường Đại học được xếp trong danh sách những trường nổi tiếng trên thế giới. Trong năm 2007 vừa qua Nhật có 5 trường sau nằm trong top 100 đứng đầu thế giới...

1. ĐH Tokyo (xếp thứ 16 thế giới).
2. ĐH Kyoto (xếp thứ 29 thế giới).
3. ĐH Osaka (xếp thứ 57 thế giới).
4. ĐH Tohoku (xếp thứ 68 thế giới).
5. ĐH Nagoya (xếp thứ 94 thế giới).Newsweek đánh giá trường theo số lượng các công trình nghiên cứu được trích dẫn cũng như số công trình đã được đăng trên các tạp chí Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Còn đây là xếp hạng của Asiaweek năm 2000 (số đầu dòng là thứ hạng trong các trường của châu Á). Asiaweek dựa trên các yếu tố sau để xếp hạng: Academic Reputation, Student Selectivity, Faculty Resources, Research, Financial resources, etc.
1 Kyoto University.
2 Tohoku University.
11 Nagoya University.
15 Kyushu University.
19 Hokkaido University.
22 Keio University.
29 Waseda University.
49 Ochanomizu University.
66 Aoyama Gakuin University.
67 Ritsumeikan University.
69 Doshisha University.

Sau đây là xếp hạng các khoa thi khó nhất niên khoá 2006-2007, các trường quốc lập, công lập.

A. Nhóm ngành Luật, Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh.
1. ĐH Tokyo (khoa Văn 1, 2).
2. ĐH Shizuoka Kenritsu (khoa Quan hệ quốc tế).
3. ĐH Kagoshima (khoa Luật).
4. ĐH Hitotsu-Bashi (khoa Luật).
5. ĐH Osaka (khoa Luật).
6. ĐH Nagoya (khoa Kinh tế).
7. ĐH Kyoto (khoa Luật).
8. ĐH Hiroshima (khoa Luật).
9. ĐH Kobe (khoa Luật).
10. ĐH Tohoku (khoa Luật).

B. Nhóm ngành Văn, Sư phạm, Ngoại ngữ.
1. ĐH Tokyo.
2. ĐH Shizuoka.
3. ĐH Gunma kenritsu joshi.
4. ĐH Ngoại ngữ Tokyo.
5. ĐH Ochanomizu.
6. ĐH Kyoto.
7. ĐH Kyoto Furitsu.
8. ĐH Ngoại ngữ Kobe.
9. ĐH Hitotsu-Bashi.
10. ĐH Osaka.

C. Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ.
1. ĐH Tokyo.
2. Tokyo Institute of Technology.
3. ĐH Nagoya.
4. ĐH Osaka.
5. ĐH Kyoto.
6. ĐH Kyushu.
7. ĐH Hiroshima.
8. ĐH Osaka Furitsu.
9. ĐH Yamaguchi.
10. ĐH Tohoku.

D. Nhóm ngành Y, Dược, Nông nghiệp, Thủy sản.
1. ĐH Tokyo
2. ĐH Nagoya
3. ĐH Tokyo nha khoa
4. ĐH Mie
5. ĐH Kyushu
6. ĐH Gifu
7. ĐH Nagoya shiritsu
8. ĐH Osaka
9. ĐH Okayama
10. ĐH Kumamoto

Xếp hạng các khoa thi khó nhất niên khoá 2006-2007 các trường tư lập

A. Nhóm ngành Luật, Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh.
1. ĐH Keio.
2. ĐH Waseda.
3. ĐH Jouchi.
4. International Christian University.
5. ĐH Chuo.
6. ĐH Doushisha.
7. ĐH Rikkyo.
8. ĐH Ritsumeikan.
9. ĐH Tsudajuku.
10. ĐH Aoyama Gakuin.

B. Nhóm ngành Văn, Sư phạm, Ngoại ngữ.
1. ĐH Waseda.
2. ĐH Keio.
3. nternational Christian University.
4. ĐH Jouchi.
5. ĐH Ritsumeikan.
6. ĐH Tsudajuku.
7. ĐH Doushisha.
8. ĐH Rikkyo.
9. ĐH Chuo.
10. ĐH Nanzan.

C. Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ.
1. Keio.
2. Waseda.
3. International Christian University.
4. Tokyo Rika.
5. Doushisha.
6. Jouchi.
7. Meiji.
8. Ritsumeikan.
9. Rikkyo.
10. Kansai gakuin.

D. Nhóm ngành Y, Dược, Nông nghiệp, Thủy sản.
1. Keio.
2. Jikkei.
3. DH Y Osaka.
4. DH Y Nihon.
5. Juntendo.
6. Kurume.
7. DH Y Iwate.
8. Jichi.
9. Kyorin.
10. Shouwa.
Theo thông tin của Yoyogi-zemi - một lò luyện thi rất nổi tiếng ở Nhật.
Dưới đây là thông tin từ Toshin - một lò luyện nổi tiếng nữa.

Theo bình bầu của học sinh đi thi về thì thứ hạng tổng hợp của các trường năm 2006-2007 như sau:
1. Tohoku.
2. Hokkaido.
3. Waseda.
4. Senshu.
5. Shibaura Kougyo.
6. Aichi Gakuin.
7. Hiroshima.
8. Takushoku.
9. Kanazawa.
10. Tokyo.

Xếp hạng trường dựa theo các tiêu chí khác nhau.
1. Muốn thành luật sư tốt: xếp hạng.
2. Muốn vào trường có cơ sở vật chất tốt: xếp hạng.
3. Muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa: xếp hạng.
4. Muốn làm giáo viên tốt: xếp hạng.
5. Muốn vào trường mạnh về khoa học công nghệ: xếp hạng.
6. Muốn vào trường sau này xin việc dễ: xếp hạng.
7. Trường có môi trường gần với thiên nhiên: xếp hạng.
8. Trường có vẻ hiện đại - đô thị: xếp hạng.
9. Trường có các lễ hội văn hóa lớn: xếp hạng.
10. Trường có các ngành nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến nhất: xếp hạng
>> Xem thêm : du học Nhật bản

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu