Du Học Nhật Bản Đếm số - Ngày - Giờ Học đếm Ngày - Tháng - Năm

Học đếm ngày, tuần, tháng, năm trong tiếng Nhật

   Các ngày trong tháng:
1    Tsuitachi            ついたち        一日
2    Futsuka            ふつか            二日
3    Mikka              みっか           三日
4    Yokka              よっか      四日
5    Itsuka               いつか     五日
6    Muika              むいか     六日
7    Nanoka            なのか     七日
8    Yôka               ようか     八日
9    Kokonoka        ここのか    九日
10    Tôka              とおか     十日
11    Jûichinichi      じゅういちにち     十一日
12    Jûninichi        じゅうににち      十二日
13    Jûsannichi      じゅうさんにち     十三日
14    Jûyokka         じゅうよっか      十四日
15    Jûgonichi       じゅうごにち      十五日
16    Jûrokunichi    じゅうろくにち        十六日
17    Jûshichinichi  じゅうしちにち     十七日
18    Jûhachinichi  じゅうはちにち     十八日
19    Jûkunichi       じゅうくにち    十九日
20    Hatsuka          はつか               二十日
21    Nijûichinichi    にじゅういちにち     二十一日
22    Nijûninichi      にじゅうににち      二十二日
23    Nijûsannichi    にじゅうさんにち      二十三日
24    Nijûyokka       にじゅうよっか       二十四日
25    Nijûgonichi     にじゅうごにち      二十五日
26    Nijûrokunichi  にじゅうろくにち      二十六日
27    Nijûshichinichi にじゅうしちにち      二十七日
28    Nijûhachinichi  にじゅうはちにち     二十八日
29    Nijûkunichi      にじゅうくにち     二十九日
30    Sanjûnichi       さんじゅうにち        三十日
31    Sanjûichinichi  さんじゅういちにち       三十一日


Các ngày trong tuần:
Tuần                    shû             しゅう         週    
Ngày trong tuần    yôbi           ようび               曜日    
Thứ hai                getsuyôbi    げつようび     月曜日    月 = nguyệt, trăng
Thứ ba                 kayôbi        かようび        火曜日    火 = hỏa, lửa
Thứ tu                 suiyôbi       すいようび        水曜日    水 = thủy, nước
Thứ năm              mokuyôbi   もくようび      木曜日    木 = thảo, cây
Thứ sáu                kin'yôbi     きんようび       金曜日    金 = kim, vàng
Thứ bảy                doyôbi       どようび          土曜日    土 = thổ = đất
Chủ nhật               nichiyôbi    にちようび       日曜日    日 = nhật = mặt trời


Các tháng trong năm: Thêm gatsu sau các số= tháng tương ứng
Tháng 1        ichigatsu          いちがつ               一月
Tháng 2        nigatsu            にがつ                  二月
Tháng 3        sangatsu          さんがつ               三月
Tháng 4        shigatsu          しがつ                   四月
Tháng 5        gogatsu           ごがつ                  五月
Tháng 6        rokugatsu        ろくがつ               六月
Tháng 7        shichigatsu      しちがつ               七月
Tháng 8        hachigatsu       はちがつ              八月
Tháng 9        kugatsu          くがつ                   九月
Tháng 10      jūgatsu           じゅうがつ            十月
Tháng 11      jūichigatsu      じゅういちがつ   十一月
Tháng 12      jūnigatsu        じゅうにがつ       十二月


Các năm:
Năm                 toshi               とし、ねん          年
Năm nay           kotoshi            ことし              今年
Năm qua           kyonen            きょねん          去年
Năm tới             rainen             らいねん          来年
Năm1               ichinen             いちねん          一年
Năm 2              ninen               にねん             二年
Năm 3              sannen             さんねん          三年
Năm 4              yonen              よねん              四年
Năm 5              gonen              ごねん                 五年
Năm 6              rokunen            ろくねん            六年
Năm 7              shichinen          しちねん          七年
Năm 8              hachinen           はちねん          八年
Năm 9              kyûnen              6 きゅうねん    九年
Năm 10            jûnen                じゅうねん       十年
Năm 100           hyakunen          ひゃくねん          百年
Năm 1000         sennen              せんねん             千年
Năm 2000         nisennen           にせんねん     二千年
Năm 2006         nisenrokunen    にせんろくねん     二千六年

Thứ tự khi viết: Năm + Tháng + Ngày
Năm 845    hap pyaku yonjûgonen (tám trăm bốn mười lăm năm)
1950s    senkyûhyakugojûnendai (ngàn 9trăm 5mươi niên đại)Công Ty Hiền Quang chuyên Du Học Nhật Bản

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban