Du Học Nhật Bản Đếm số - Ngày - Giờ Học Đếm số

Học đọc và viết số đếm trong tiếng Nhật

Học đọc đếm số qua video:
Các bạn hãy đọc theo cách đến số qua video của chúng tôi và phát âm cho chuẩn nhé!
{youtube}fKWxElWoFCI&feature=colike{/youtube}

Học viết số đếm:
Đây là kiến thức cơ bản nên các bạn bắt đầu học tiếng Nhật hãy học thật vững phần này, nhằm tránh sự nhầm lẫn viết hay phát âm sai trong giao tiếp.

れい,ゼロ    : 0(không)
いち                :  1  (một)
                     : 2  (hai)
さん               : 3  (ba)
し、よん     : 4  (bốn)
                     : 5  (năm)
ろく                : 6  (sáu)
なな                : 7  (bảy)
はち                : 8  (tám)
く、きゅう : 9  (chín)
じゅう           : 10 (mười)
じゅういち :11 (mười một)
じゅうに      :12 (mười hai)
じゅうさん :13 (mười ba)
じゅうよん:14 (mười bốn)
じゅうご     :15 (mười lăm)
じゅうろく :16 (mười sáu)
じゅうしち :17 (mười bảy)
じゅうはち :18 (mười tám)
じゅうく     :19 (mười chín)
にじゅう     :20 (hai mươi)
ひゃく          :100 (một trăm)
せん               :1.000 (một nghìn)
いちまん     :10.000 ( một vạn hoặc mười nghìn)
ひゃくまん:1.000.000 (trăm vạn hoặc 1 triệu)
せんまん     :10.000.000 (ngàn vạn hoặc 10 triệu)
いちおく     :100.000.000 (trăm triệu hoặc 100 triệu)

Cách đọc cụ thể và các trường hợp đặc biệt:

 Cách đọc hàng trăm                 Cách đọc hàng nghìn
     100         hyaku           百                        1000       sen             千
     200         ni hyaku      二百                      2000       ni sen         二千
     300         san byaku    三百                      3000       san zen       三千
     400         yon hyaku    四百                      4000       yon sen      四千
     500         go hyaku      五百                      5000      go sen        五千
     600         roppyaku     六百                      6000       roku sen     六千
     700         nana hyaku  七百                      7000       nana  sen    七千
     800         hap pyaku    八百                      8000       hassen       八千
     900         kjū hyaku     九百                      9000       kjū sen      九千

           Cách đọc hàng vạn (hàng chục nghìn)
                          10 000    ichi man       一万                   
                          20 000    ni man         二万
                          30 000    san man       三万
                          40 000    yon man       四万
                          50 000    go man         五万
                          60 000    roku man      六万
                          70 000    nana man     七万
                          80 000    hachi man     八万
                          90 000    kjū man        九万

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban