Du Học Nhật Bản Danh Sách Trường Nhật Trường Tiếng Nhật Du học Nhật: TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu