Du Học Nhật Bản Làm bài Thi Bài thi N2

Bài thi N2

Đề thi tiếng Nhật 2002 - Từ vựng 2kyu

文字・語彙   (100点 35分)

問題には解答番号の①②③... が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。

Mỗi một số 1, 2, 3....được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題Ⅰ 次の下線をつけたことばは、どのように読になすか。その読に方をそれ
ぞれの1、2、3、4から一つ選びなさい。

問1・泥だらけの靴で家に入って怒られた。
(1).泥        1.すな       2.つち       3.とち       4.どろ
(2).靴        1.かさ       2.かばん       3.くつ        4.ふく
(3).怒られた        1.おこられた       2.しかられた        3.どなられた       4.なぐられた

Chi tiết...

Đề thi tiếng Nhật 2002- Đọc hiểu và ngữ pháp 2Kyu

読解・文法  (200点 70分)

問題には解答番号の①、②、③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。
Mỗi một số 1, 2,3 ....được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題1 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1234から最も適当なものを一つ選びなさい。
数学に関してぜひとも言っておきたいことがあります。
数学が嫌いな人が多い理由の一つは、数学はできるかできないかがはっきりしているためです。できないとどうしても嫌いになるのです。そこで、ぼくがどうやって数学を勉強してか、① それについて話をします。
Chi tiết...

Đề thi tiếng Nhật 2001 - Từ vựng 2kyu

文字・語彙   (100点 35分)

問題には解答番号の①②③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。
Mỗi một số 1, 2, 3....được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題Ⅰ 次の下線をつけたことばは、どのように読になすか。その読に方をそれ
ぞれの1、2、3、4から一つ選びなさい。

問1・どこかで客たちの笑う 声がする。
(1).客    1.かく    2.きゃく    3.はく    4.ひゃく
(2).笑う    1.さそう    2.ならう    3.ねがう    4.わらう
(3).声    1.おと    2.おん    3.こえ    4.せい
Chi tiết...

Đề thi tiếng Nhật 2001- Đọc hiểu và ngữ pháp 2Kyu

読解・文法  (200点 70分)

問題には解答番号の①、②、③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。
Mỗi một số 1, 2, 3....được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題1 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1234から最も適当なものを一つ選びなさい。
私は欲望のかたまりです。そして、欲望は膨張をつづける宇宙のように限りがありません。
① こんな話を想像してみましょう。ある中学生がお父さんやお母さんから毎月もらうお小遣いが、今までの2000円から一気に20万円になったらどうするでしょうか?彼の欲望はとどまるところを知らず、前からほしいと思っていたものを全部手に入れようと、お小遣いを持って② お店に飛んでいくに違いありません。

Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban