Du Học Nhật Bản Làm bài Thi Bài thi N2

Bài thi N2

Đề thi tiếng Nhật 1998 - Từ vựng 2kyu

文字・語彙  (100点 35分)

問題には解答番号の①②③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。
Mỗi một số 1, 2, 3...được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題Ⅰ 次の下線をつけたことばは、どのように読になすか。その読に方をそれ
ぞれの1、2、3、4から一つ選びなさい。

問1・航空会社は、万一の事故に備えて、いつも救助態勢をととのえている。
(1).航空    1.くこう    2.くうこう    3.こくう    4.こうくう
(2).万一    1.まいち    2.ばいち    3.まんいち    4.ばんいち
(3).備えて    1.おぼえて    2.そなえて    3.くわえて    4.むかえて
(4).救助    1.きゅじょ    2.きゅじょう    3.きゅうじょ    4.きゅうじょう
Chi tiết...

Đề thi tiếng Nhật 1998 - Đọc hiểu và ngữ pháp 2Kyu

読解・文法   (200点 70分)

問題には解答番号の①、②、③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。
Mỗi một số 1, 2, 3...được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題Ⅰ 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1234から最も適当
なものを一つ選びなさい。

かつて(注1)、私はこんな実験を行なったことがある。まず、実験の協力者に20分間、一桁の数字をランダム(注2)に書き続けてもらう(つまらない作業)か、絵のなかにある間違いを探してもらう(おもしろい作業)かのいずれかの作業をしてもらう。 
Chi tiết...

Đề thi tiếng Nhật 1997 - Từ vựng 2kyu

文字・語彙  (100点 35分)

問題には解答番号の①②③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。
Mỗi một số 1, 2, 3...được cho là tương ứng với mỗi câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題Ⅰ 次の下線をつけたことばは、どのように読になすか。その読に方をそれ
ぞれの1、2、3、4から一つ選びなさい。

問1・このカメラは、軽くて 操作が簡単だし、値段もてごろなので、よく売れている。
(1).軽くて    1.やさしくて    2.うすくて    3.かるくて    4.やすくて
Chi tiết...

Đề thi tiếng Nhật 1997 - Đọc hiểu và ngữ pháp 2Kyu

読解・文法  (200点 70分)

問題には解答番号の①、②、③...    が付いています。解答は、解答用紙にある同じ番号の解答欄にマークしてください。

Mỗi một số 1, 2, 3...được cho là tương ứng với một câu hỏi. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào cùng hàng với hàng của tờ đáp án.

問題Ⅰ 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1234から最も適当
なものを一つ選びなさい。

あすは、わが子の入学試験の発表があるという、その前の晩は、親としての一生のなかでも、いちばん落ち着かなくてつらい晩のひとつにちがいない。
もう何十年もまえ、ぼくが中学の入学試験をうけたとき、発表の朝、父がこんなことをいった。
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban