Du Học Nhật Bản Đếm số - Ngày - Giờ Học đếm Ngày - Tháng - Năm

Học phí và Chi phí du học Nhật Bản so với các nước...

Số liệu thống kê bình quân học phí và chi phí du học Mỹ, Anh Quốc, Úc, Canada, New Zealand, Singapore như sau:

Học phí
Hệ Cao Học
+  Anh Quốc:          38,000 USD/ năm
+  Úc:                      33,000 USD/ năm
+  Mỹ:                     37,000 USD/ năm
+  Canada:             22,000 USD/ năm
+  New Zealand:    23,000 USD/ năm
+  Singapore:         21,000 USD/ năm
+  Nhật Bản:          13,000 USD/ năm

Hệ Đại Học
+  Anh Quốc:          29,000 USD/ năm
+  Úc:                      22,000 USD/ năm
+  Mỹ:                     28,000 USD/ năm
+  Canada:             19,000 USD/ năm
+  New Zealand:    18,000 USD/ năm
+  Singapore:         15,000 USD/ năm
+  Nhật Bản:          12,000 USD/ năm

Hệ Cao Đẳng
+  Anh Quốc:         27,000 USD/ năm
+  Úc:                    18,000 USD/ năm
+  Mỹ:                    25,000 USD/ năm
+  Canada:            16,000 USD/ năm
+  New Zealand:   17,000 USD/ năm
+  Singapore:        15,000 USD/ năm
+  Nhật Bản:         10,000 USD/ năm

Hệ Học Nghề
+  Anh Quốc:          25,000 USD/ năm
+  Úc:                     16,000 USD/ năm
+  Mỹ:                     21,000 USD/ năm
+  Canada:             14,000 USD/ năm
+  New Zealand:    16,000 USD/ năm
+  Singapore:         12,000 USD/ năm
+  Nhật Bản:            9,000 USD/ năm

Học Tiếng
+  Anh Quốc:           22,000 USD/ năm
+  Úc:                      19,000 USD/ năm
+  Mỹ:                      21,000 USD/ năm
+  Canada:              17,000 USD/ năm
+  New Zealand:     16,000 USD/ năm
+  Singapore:          13,000 USD/ năm
+  Nhật Bản:             8,000 USD/ năm

Chi phí sinh hoạt, ăn, ở
+  Anh Quốc:          19,000 USD/ năm
+  Úc:                      18,000 USD/ năm
+  Mỹ:                      20,000 USD/ năm   
+  Canada:              12,000 USD/ năm
+  New Zealand:     10,000 USD/ năm
+  Singapore:          20,000 USD/ năm
+  Nhật Bản:             7,000 USD/ năm

So sánh số liệu trên ta thấy chênh lệch về khoản học phí và chi phí khá lớn, như vậy ở Việt Nam chúng ta nhiều bạn sống trong gia đình có hoàn cảnh gọi là thượng lưu mới đi vào những nước như Anh, Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand, Canada, còn đối với nhà có mức thu nhập bình thường thì đi du học Nhật Bản.

Với mức chi phí và học phí thấp tại các trường của Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản còn có nền giáo dục được sánh ngang tầm với các nước Như Anh, Úc, Mỹ được xem là bậc nhất thế giới.

Lưu ý: Đối với du học tại Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand chỉ được phép đi làm thêm tối đa 20h/ tuần, du học tại Singapore du học sinh không được phép đi làm thêm, còn du học Nhật Bản được phép đi làm 28h/ tuần.


Công Ty Hiền Quang chuyên DU Học Nhật Bản

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu