Du Học Nhật Bản Chữ Kanji Kanji N4 Tu nghiệp sinh về nước đi du học Nhật Bản trở lại

Tu nghiệp sinh về nước đi du học Nhật Bản trở lại

Những bạn từng đi tu nghiệp sinh tại Nhật đã về nước mà nay mong muốn sang Nhật trở lại bằng con đường du học là hoàn toàn được phép. Chúng tôi đã làm thanh công đưa các bạn tu nghiệp sinh về nước nay đi du học trở lại theo đúng với mong muốn và nguyện vọng học sinh và gia đình.

Sau đây là danh sách các học sinh đã đi tu nghiệp sinh về đăng ký đi du học Nhật Bản trở lại qua công ty chúng tôi.

STT      Tên học sinh                 Sinh năm      Đã nhập học kỳ      Thành phố du học
1         Lê Anh Dũng                  1990              10/2015                Tokyo
2         Mai Văn Tình                  1988              10/2015                Fukuoka
3         Phạm Minh Tuấn             1994              10/2015                Fukuoka
4         Phạm Văn Sang              1987              10/2015                Tokyo
5         Nguyễn Chí Dũng           1989               10/2015               Tokyo
6         Nguyễn Thị bích Mai       1989               10/2015               Saitama
7         Phan Hữu Phước            1986               10/2015               Saitama
8         La Thị Lệ Quyên             1987                7/2015                Saitama
9         Ngô Bá Bình                   1990                7/2015                Sendai
10       Hà Hồng Cường              1984                7/2015                Fukuoka
11       Tạ Thị Ngọc Diễm           1986                7/2015                Fukuoka
12       Mai Văn Ân                     1991                7/2015                Tokyo
13       La thị Lệ                         1989                7/2015                Tokyo
14       Nguyễn Văn Công           1987                7/2015                Fukuoka
15       Hà Văn Nhã                    1991                7/2015                Tokyo
16       Lê Đức Thắm                  1988                7/2015                Fukuoka
17       Nguyễn Công Săn           1985                 7/2015                Saitama
18       Hà Văn Thành                1987                 7/2015                Kawasaki
19       Đào Phương Đông          1990                 4/2015                Fukuoka
20       Hà Thanh Danh              1984                 4/2015                Osaka
21       Hoàng Thanh Thái          1987                 4/2015                Nagoya
22       Đỗ Thị Lệ Hằng              1986                 4/2015                Tokyo
23       Đinh Thành Tiến             1988                4/2015                Fukuoka
24       Đặng Thị Thanh              1986                4/2015                 Tokyo
25       Nguyễn Thị Lệ                1985                4/2015                 Fukuoka
26       Tạ Đình Hùng                 1987                4/2015                 Saitama
27       Nguyễn Hà                     1990                4/2015                 Saitama
28       Phạm Thị Tuyết Nhung    1989                4/2015                  Tokyo
29       Nguyễn Thị Thanh Hà      1987               10/2014                 Tokyo

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu