Du Học Nhật Bản Chữ Kanji Kanji N1

Kanji N1

Học tiếng Nhật - Chữ kanji N1 "bài 1"

Kanji          Âm On          Âm Kun         Tiếng Việt

うじ -うじ

Gia đình tên, họ, gia tộc

トウ ホビ.

す.べる

Tổng thể, mối quan hệ, cầm quyền, quản

ホ ホウ タモ.

 

Bảo vệ, đảm bảo ,giữ, bảo tồn, duy trì, hỗ trợ

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Chữ kanji N1 "bài 2"

Kanji        Âm On         Âm Kun              Tiếng Việt

エン

 

Đồng mưu,giúp đỡ,tiết kiệm

シ セ

ほどこ.す

Bố thí,áp dụng băng,quản lý viện trợ đầu tiên

セイ ショウ

 

Tốt,nôi,thị xã,cộng đồng

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Chữ kanji N1 "bài 3"

Kanji         Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

 

Giám sát,quan chức,quy định,quản lý

カン

 

Nhẫn ,vòng tròn,bánh xe,liên kết

シン ツブサ.

つまび.らか

Thẩm phán,dùng thử

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Chữ kanji N1 "bài 4"

Kanji         Âm On           Âm Kun          Tiếng Việt

セイ トトノ.

ととの.える

Tổ chức,sắp xếp,điều chỉnh,giai điệu

ユウ ト.カ

と.ける

Giải thể,tan chảy

セイ

 

Được thực hiện trong,sản xuất

Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban