Du Học Nhật Bản Học giao tiếp Giao tiếp nâng cao Học tiếng Nhật giao tiếp "Bài 25"

Học tiếng Nhật giao tiếp "Bài 25"
☞ Mẫu câu
ぼくも早く段を取りたいです。Tôi cũng muốn sớm lấy được hạng đẳng.
東京へ行きたいです。    (Tôi) muốn đi Tokyo.
Nâng cao   
※ Không dùng từ ở thể mong muốn để hỏi về ý muốn của người khác
☓ コーヒーを飲みたいですか?    Anh có muốn uống cà phê không?
○ コーヒーを飲みますか?    Anh có uống cà phê không?
Chú thích
も: cũng    取ります: lấy    取りたい: muốn lấy    行きます: đi    行きたい: muốn đi
◆ Cách chuyển động từ sang thể mong muốn: Đổi đuôi ます của động từ thành たいです.
よ                                                                                                       れんしゅう
読みます (Đọc) →読みたいです (Muốn đọc)/ 練 習 します(Luyện tập) →練習したいです (Muốn luyện tập)Hướng dẫn đăng ký đi du học Nhật Bản
Công Ty Hiền Quang chuyên Du Học Nhật Bản

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban