Du Học Nhật Bản Ngữ pháp Ngữ Pháp N5

Ngữ Pháp N5

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 "Bài 1"

1 . ~  は ~ : thì, là, ở
~ は~ [ thông tin truyền đạt]
~ N1 はN2 が
 Giải thích:
 Phân cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Trông tin truyền đạt thường đứng sau は
Làm chủ ngữ của mệnh đề chính.
Ví dụ:
私(わたし)は日本(にほん)の料理(りょうり)が好(す)きです。
Tôi thích món ăn Nhật
山田(やまだ)さんは日本語(にほんご)が上手(じょうず)です。
Anh Yamada giỏi tiếng Nhật
この家(いえ)はドアが大(おお)きいです
Căn nhà này có cửa lớn

Chi tiết...

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 "Bài 2"

5. ~ に ~ : vào, vào lúc
 Giải thích:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ 「に」  và sau danh từ chỉ thời gian. Dùng 「に」 đối với những hành động xảy ra trong thời gian ngắn. 「に」được dùng khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có thễ dùng hoặc không dùng 「に」
Ví dụ:
Tôi thường thức dậy lúc 7h
7時に起きます。
Chi tiết...

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 "Bài 3"

9. ~と~ : và
Giải thích:
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」
 Ví dụ:
野菜と肉を食べます。
Tôi ăn rau và thịt
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật
休みの日土曜日と日曜日です。
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban