Du Học Nhật Bản Chữ Kanji Kanji N4

Kanji N4

Học tiếng Nhật Online - Chữ kanji N4 "bài 9"

Hiện tại có rất nhiều tài liệu học tiếng Nhật khác nhau, người học tiếng Nhật cần chọn tài liệu học tiếng Nhật sao cho phì hợp. Bạn muốn học tốt tiếng Nhật thì nên cố ngắn mỗi ngày dành riêng một khoảng thời gian để tham gia học tiếng Nhật, như vậy sẽ rất có ích khi bạn tham gia học tiếng Nhật.
Kanji
       Âm On            Âm Kun            Tiếng Việt

キュウ

いそ.ぐ いそ.ぎ

Khẩn cấp,đột ngột

シ -サ.

と.まる -ど.まり と.める -と.める -ど.め とど.める とど.め とど.まる や.める や.む -や.む よ.

Dừng lại,tạm dừng

ソウ

おく.る

Gửi,hộ tống

Chi tiết...

Học tiếng Nhật Online - Chữ kanji N4 "bài 10"

Chương trình học tiếng Nhật rất nhiều, bạn có thể mua sách học tiếng Nhật tại các nhà sách hay thư viện. Ngoài ra, nếu bạn có máy tính kết nối internet bạn có thể lên mạng và những trang web học tiếng Nhật miễn phí, tài liệu cũng đầy đủ và đào tạo theo phong cách của người nhật nên bạn học tiếng Nhật một cách dễ dàng.
Kanji
        Âm On          Âm Kun           Tiếng Việt

チャク ジャク

き.る -ぎ き.せる -き.せ つ.く つ.ける

Đến nơi,mặc

テン

みせ たな

Cửa hàng

ビョウ ヘイ

や.む -や.み やまい

Bệnh ,bị bệnh

Chi tiết...

Học tiếng Nhật Online - Chữ Kanji N4 "Bài 11"

Tiếng Nhật là ngôn ngữ được nhiều bạn sinh viên theo học, nhưng phần lớn là học để biết, phần còn lại là học tiếng Nhật để đi làm tại công ty của Nhật hay đi du học, có rất nhiều người học tiếng Nhật.
Kanji
         Âm On              Âm Kun           Tiếng Việt

シン シタ.シ

おや おや- した.しい

Cha mẹ,sự thân mật

ケン ゲン

あかし しるし ため.す ためし

Xác minh,hiệu lực,kiểm tra

エイ ハナブ

 

Tiếng anh

Chi tiết...

Học tiếng Nhật Online - Chữ Kanji N4 "Bài 12"

Học tiếng Nhật: Hiện tại có rất nhiều công ty của Nhật đầu tư vào Việt Nam, nhu cầu tuyển dung lao động người việc là rất cần thiết. Công ty tuyển dụng lao động Nhật bản tại Việt Nam họ luôn luôn ưu tiên những người đã từng sống và học tập tại Nhật bản, vì vậy người học tiếng nhật ngày càn đông, hoc tieng nhat.
Kanji 
        Âm On             Âm Kun           Tiếng Việt

よ よる

Buổi tối

オン イン -ノン

おと

Âm thanh,tiếng ồn

チュウ

そそ.ぐ さ.す つ.ぐ

Rót ,tưới,đổ

Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu