Du Học Nhật Bản Ngữ pháp Trung cấp 1

Trung cấp 1

Học tiếng Nhật - Ngữ pháp trung cấp 1 "Bài 9"

___A__ は なんの~ __ですか。__A は ~の~ です。

Ý nghĩa: Đây là câu hỏi về bản chất của một sự vật, sự việc

Ví dụ:
1. この 本 は なんの 本 ですか。
Kono hon wa nanno hon desuka.
( Cuốn sách này là sách gì?)
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Ngữ pháp trung cấp 1 "Bài 10"

___A__ は なん ですか。 A  は ~ です。

Ý nghĩa: Đây là câu hỏi với từ để hỏi:
              Nghĩa của từ để hỏi này là “ A là Cái gì?”


Ví dụ:
1. これ は なんですか。
Kore wa nandesuka. (đây là cái gì?)
これ は のと です。
Kore wa NOTO desu. (đay là cuốn tập)

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Ngữ pháp trung cấp 1 "Bài 11"

おなまえ は? -あなたのなまえ は なんですか。

Ý nghĩa:  Đây là câu hỏi dùng để hỏi tên.
  Nghĩa là “ Tên của bạn ____ là gì?”


Ví dụ:
1.おなまえ は。
Onamae wa. ( hoặc shitsure desu ga, onamaewa hoặc Anatano namae wa nandesuka)
( Tên bạn làgì?)

Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Ngữ pháp trung cấp 1 "Bài 12"

いなか は どこ ですか。 わたしのいなか は ~ です

Ý nghĩa: Đây là câu hỏi dùng để hỏi quê hương của ai đó. Dùng Nghi vấn từ để hỏi nơi chốn
 Nghĩa là “ Quê của _____ ở đâu?”


Ví dụ:
1. いなか は どこ ですか。
Inaka wa doko desuka
( Quê của bạn ở đâu?)

私 の いなか は CAN THO です。
watashi no inaka wa CANTHO desu.
( Quê tôi ở Cần Thơ)
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu học lực, tuổi tác
- Có nguyện vọng học và làm việc tại Nhật Bản     
Chúng tôi giúp bạn đi du học với chi phí chỉ 100 triệu